Sabado, 27-Noviembre-2022 6:00 PM VUELTA 1

PANTHERS

JJ#NOMBRE2P3PTLPTS
NO2
HOYOS OSVALDO
SI7
MALDONADO JESUS
2000
20
NO8
RIVERA HUMBERTO
NO10
BUZANE JAIRO
SI13
ZABALETA FERNANDO
000
0
SI14
MALDONADO KEVIN
000
0
SI21
MORALES JOSE
000
0
NO33
SALAZAR JORGE
NO44
MALDONADO IVAN
NO44
DORAME ERNESTO

4

TOTALES

20

0

0

20

20

RADIO TAXI B

JJ#NOMBRE2P3PTLPTS
NO4
SANCHEZ GVODIO
NO7
DAN SANCHEZ
NO8
RAMIREZ LUIS
NO8
TOLANO
NO9
LOPEZ CARLOS
NO10
CHAVEZ OTTO
NO13
LOPEZ MARINO
NO25
GASTELUM M
NO39
HERNANDEZ B

0

TOTALES

0

0

0

0

0